Enjeksiyon Fason Baskı

Fason Plastik Enjeksiyon Baskı
Plastik Enjeksiyon baskı nasıl yapılır? Enjeksiyon aşaması esnasında, granül halindeki plastik malzeme enjeksiyon ünitesi üzerindeki hazneye dökülür. Oradan rezistanslı ısıtıcılar ile ısıtılan silindir içine, elektrik motoru ile kumanda edilen bir vida vasıtası ile alınır. Vida sıkıştırma işlemi yaparak sıcaklık ve basınç altında eriyik hale gelen plastik malzemeyi silindirin sonuna kadar ilerletir. Vidanın önüne kalıbı doldurmak için yeterince malzeme alındığında enjeksiyon işlemi başlar. Erimiş plastik, makinenin ucundaki bir meme vasıtası ile kalıbın içine gönderilir. Bu işlem esnasındaki basınç ve hız hidrolik motor ile kontrol edilir.
Kapatma & Enjeksiyon
Üç parçadan oluşmakta olan kalıbımızda, enjeksiyon bölümü, kalıp ve kapatma ünitesi adını alan mengene kısmı vardır. Birlikte çalışan iki kısmı olan kapatma ünitesi ve enjeksiyon bölümü sayesinde plastik ürünümüz soğurken bir arada kalır. Enjeksiyon kısmında ürünümüzün ilk önce eritilmesi sonra kalıba dökülmesi gerekmektedir. Bu yüzden ilk olarak bir bölmeye dökülen plastik hammaddemiz, burada ısıtıcı ve eriticiler sayesinde sıvı duruma getirilir. Silindir tarzındaki bir bölmenin içinde yapılan bu işlemde hem sıcaklık hem de basınç hammaddeye uygulanarak sonuç alınır. Plastik çıkartılacak kalıbı dolduracak kadar hammadde ile dolduktan sonra, enjeksiyon denilen asıl bölüm başlar.
Ütüleme & Soğutma
Ürünün kalıbı tam doldurduğundan emin olunması gerekir. Bu yüzden de belirli bir basınç kuvveti uygulanması gerekmektedir. Bir boşluğun ya da havanın olmaması için yapılan bu işlem, plastik ürünümüzün katılaşana kadar devam etmesi gerekir. Farklı sürelerde bu işlemin bitmesinin sebebi, bütün malzemelerin farklı sürelerde soğumasından kaynaklanmaktadır. Bu aşamada, ikinci aşamadaki olayımızın sertleşmesini sağlayacak ve kalıbın şeklini alacak hamlenin yapılmasını içerir. Kalıbın içerisinde iyice sertleşmeden ürünün dışarı çıkartılmaması gerekir. Emin olunduktan sonra kalıptan çıkartılır. Soğutma işlemi ise bir soğuk hava ile değil, motorlardaki gibi su kanalları yardımıyla gerçekleşir.
Kalıp Açma & Kalıp Çıkartma
Dişi ve erkek olarak tanımlanan kapatma ünitelerinin iki aynı ucu, plastiği ortaya çıkartacak şekilde açılır. Ürün ortaya çıktıktan sonra itici güce sahip olan kalıp bileşenleri sayesinde hali hazırda soğuması bitmiş olan plastik malzemelerin kalıbın içerisinden çıkartılmasını içerir.